cat19496_img497491084.jpg
נחלת הכלל

כשהמלך התחסן

מה עושים כשהציבור חושש להתחסן? מיכל רשף ומאיה ראכלין חוזרות לארה"ב של שנות ה-50 במאה הקודמת, ולתפקיד החשוב, אולי המכריע, של אליל הנוער אלביס פרסלי במלחמה נגד נגיף הפוליו. האם זה אפשרי גם היום? עורכים: דניאל אופיר, ניר גורלי. עיצוב פסקול: רחל רפאלי
  • 12 דקות
עוד יום
כשהמלך התחסן