cat19363_img330620719.jpg

המורשת של יונתן היילו

איך הצליח המאבק למען שחרורו של יונתן היילו לחולל שינוי אמיתי במערכת המשפט? מיכל רשף ונופר משה פרדו על נקודת אור אחת בסיפור הטרגי. עורכים: דניאל אופיר, ניר גורלי. משתתפים: ספיר סלוצקר עמראן, פרופ' יובל אלבשן, יואב זהבי. עיצוב פסקול: רחל רפאלי
  • 18 דקות
עוד יום
המורשת של יונתן היילו