cat19282_img932993875.jpg
צילום: איי-פי

הכתר נגד "הכתר"

האם הסדרה המדוברת "הכתר" גורמת נזק ממשי לבית המלוכה הבריטי? ואיך מגיבים אליה בארמון באקינגהם? חוקרת התרבות מירי קרימולובסקי מגלה למיכל רשף סודות ממסדרונות הארמון.
  • 13 דקות
עוד יום
הכתר נגד "הכתר"

עורכים: דניאל אופיר, ניר גורלי. עיצוב פסקול: רחל רפאלי