cat19235_img460671033.jpg
אי.פי

ג'ונתן סע הביתה

מתי הפך ג'ונתן פולארד, אזרח אמריקני חילוני, ליהונתן פולארד, היהודי האהוב שעם ישראל מצפה לשובו? עקיבא נוביק והעיתונאית אילאיל שחר חוזרים לסיפורו של המרגל היהודי, ולאובססיה הישראלית סביבו. עורך: דניאל אופיר. ייעוץ תוכן: ניר גורלי. מעצבת פסקול: רחל רפאלי
  • 21 דקות
עוד יום
ג'ונתן סע הביתה