cat19013_img290422147.jpg

פעם ב-50 שנה: כשהח"כים ויתרו על כסף

למה שכר חברי הכנסת עולה בכל שנה ומה קרה כשמישהו ניסה לשנות את זה? ואיך קרה שהשנה, בפעם הראשונה אחרי שנים – התוספת הנדיבה בוטלה? עקיבא נוביק על המנגנון האוטומטי שהנדסו האנשים היחידים במגזר הציבורי שקובעים לעצמם את השכר. עורכים: דניאל אופיר ורום אטיק. משתתפת: יעל גרמן. מעצבת פסקול: חן עוז
  • 13 דקות
עוד יום
פעם ב-50 שנה: כשהח"כים ויתרו על כסף

עוד יום