cat18936_img156718918.jpg
shutterstock

איפה אלוהים היה בקורונה?

מה גורמת תקופת הקורונה לצעירים בחברה החרדית? האם השעמום וחוסר המעש בעת השהייה בבית, מחוץ למסגרות השגרה, מעוררים בהם הרהורי כפירה ומעודדים יותר ויותר מהם לחפש כיוון אחר בחיים? עקיבא נוביק מביא את סיפורה של מירי שגילתה עולם שלם דווקא בזמן הסגר, ובוחן מה עשתה הקורונה לתנועת היוצאים בשאלה. משתתף: משה שנפלד, עמותת "יוצאים לשינוי". עורכים: דניאל אופיר, מאיה קוסובר. עיצוב פסקול: חן עוז
  • 19 דקות
עוד יום
איפה אלוהים היה בקורונה?