Squer 550 שבויים
ללא

בתוך בור במצרים: יומן שבי

301 חיילים נשבו בידי האויב המצרי והסורי במלחמת יום הכיפורים. קצתם לא חזרו, היתר חזרו מצולקים, מי יותר מי פחות. לציון 50 שנה למלחמה, תמר אלמוג משוחחת עם יהודה בשן, שריונר במילואים ואב טרי בפרוץ המלחמה, שמספר את סיפור נפילתו בשבי – והחזרה הביתה
  • 34 דקות
עוד יום
בתוך בור במצרים: יומן שבי

עורך: דניאל אופיר | עיצוב קול ומיקס: אלעד זהר | ביצוע טכני: צביקה בשבקין, תמיר צובארי | יוצר הסדרה "יום הכיפורים בצבע": אורן אהרוני | תחקיר: שלומי קיים, חן זמיר | עורך המגזין של כאן חדשות: דדי מרקוביץ':