cat18802_img462448065.jpg
AP

ונשמרתם לנפשותיכם – הגרסה הערבית

איך הצליחה החברה הערבית בישראל להילחם בקורונה? ומה היה תפקידם של מנהיגי הדת? מיכל רשף בוחנת עם פרשננו לענייני החברה הערבית ועם אימאם מסגד, שהוא גם רופא – איך גייסו את עקרונות האיסלאם כדי להציל חיים. עורך: דניאל אופיר משתתפים: ד"ר מהדי זחאלקה, ערן זינגר
  • 16 דקות
עוד יום
ונשמרתם לנפשותיכם – הגרסה הערבית