cat18769_img621181971.jpg
איי-פי

לבחור נשיא מת

האם ארה״ב ערוכה למצב שבו הנשיא מת רגע לפני הבחירות? ההידבקות של טראמפ בקורונה הציפה את השאלה, מה קורה אם וכאשר, חס וחלילה, הנגיף מכריע את הנשיא רגע לפני הבחירות, כשמהלך ההצבעה כבר החל בפועל. האם יש לאפשרות כזאת תשובות בחוקה האמריקנית? עקיבא נוביק ויפתח דיין סוקרים את כל ההתפתחויות האפשריות ובודקים את תקדימי העבר.
  • 17 דקות
עוד יום
לבחור נשיא מת