cat18764_img826601201.jpg
אוליביה פיטוסי פלאש 90

המאבק למען לייפר

מדוע סיכן השר לשעבר יעקב ליצמן את יוקרתו וגם את עתידו הפוליטי למענה של נאשמת בעבירות מין? רגע אחרי ההחלטה של ביהמ״ש להסגיר את מלכה לייפר לאוסטרליה, עקיבא נוביק מנתח עם עקיבא ווייס את כל הסיבות והמניעים למאבק התמוה הזה
  • 18 דקות
עוד יום
המאבק למען לייפר