Squer 550 Blue הכרזה
KLUGER ZOLTAN

האם מגילת העצמאות היא מעל החוק?

ההכרזה בדבר הקמת המדינה הייתה תמיד אחד הדברים המעטים בקונצנזוס הישראלי, שכמעט כל חלקי החברה הזדהו איתה. אלא שבחודשים האחרונים היא עומדת במרכז ויכוח מר – האם היא מעניקה לבג"ץ סמכות לבטל חוק יסוד? תמר אלמוג שוחחה עם המשפטן פרופ' יובל אלבשן ועם ההיסטוריון פרופ' מוטי גולני ושמעה מהם את סיפור גיבושה וכתיבתה של מגילת העצמאות ואיך מה שקרה אי שם בתש"ח משליך על ימינו
  • 28 דקות
עוד יום
האם מגילת העצמאות היא מעל החוק?

עורך: דניאל אופיר | עיצוב קול ומיקס: אלעד זהר | ביצוע טכני: שמעון דוקרקר | בצוות העורכים: יותם רוזנוולד: