Squer 550 Blue חילונים
תומר נויברג, פלאש 90

יש יהדות חילונית?

המראות של ישראלים מתעמתים סביב תפילה ביום הכיפורים מעידים על השבר הגדול שהחברה מצויה בו וגם על אופן ביטוי חדש של חילוניות. יואב קרקובסקי מברר מהי אותה חילוניות יהודית שעד כה הוגדרה בעיקר על דרך השלילה – מה היא לא – בעזרת הרב החילוני ד"ר אורן יהי-שלום, והאם משמעותה מלחמת דת פנים-יהודית
  • 24 דקות
עוד יום
יש יהדות חילונית?

עורך: דניאל אופיר | ביצוע טכני: חן עוז | בצוות העורכים: יותם רוזנוולד: