Squer 550 Blue פשיעה
ללא

המיטב: נרצחים ונשכחים

מגישי עוד יום חוזרים לפרקים הבולטים של שנת תשפ"ג. חן ביאר בחר בפרק שהכין בעזרת אורלי אלקלעי ויורד לשורשים של אוזלת היד של המשטרה במיגור הפשיעה בחברה הערבית. בהשתתתפות: ד"ר סמיר מחאמיד, ראש עיריית אום אל-פחם. הפרק עלה במקור ב-13.6.23
  • 36 דקות
עוד יום
המיטב: נרצחים ונשכחים

עורך: דניאל אופיר: