Square 500X500 חרבותברזל1
רויטרס

איפה היה הצבא?

בשעות הראשונות של המלחמה המתינו תושבים רבים לחילוץ – אבל צה"ל לא הגיע. גלי ואלוף (במיל') נעם תיבון נסעו בעצמם לקיבוץ נחל עוז לחלץ את בנו שהיה עם משפחתו בממ"ד. יואב קרקובסקי וכרמלה מנשה שמעו מגלי, בתוכנית סדר יום בכאן רשת ב, את סיפור הגבורה ושוחחו עם אלוף (במיל') יצחק בריק, לשעבר מבקר מערכת הביטחון, שמתריע כבר שנים מפני אי מוכנות של הצבא למלחמה
  • 23 דקות
עוד יום
איפה היה הצבא?

עורך עוד יום: דניאל אופיר | עורך סדר יום: עתאמנה והבי | הפקה: רונית גור אריה | ביצוע טכני: ליטל אטיאס, לריסה בלטר כץ: