Squer 550 Blue (23)
שלומי אשר

הגיבורים מאופקים

בשבת השחורה של 7 באוקטובר רצחו מחבלי חמאס 49 בני-אדם בעיר אופקים, בהם תושבים ואנשי כוחות הביטחון שלחמו במקום. כתב כאן חדשות בדרום אסף פוזיילוב דיבר עם תושבים שלחמו ללא חת, ועם הורים ששכלו את בניהם. הוא שמע מהם על רגעי האימה, הגבורה והרוח המיוחדת של העיר
  • 24 דקות
עוד יום
הגיבורים מאופקים

עורך: יותם רוזנוולד | עיצוב קול ומיקס: חן עוז | ביצוע טכני: שמעון דוקרקר | עורך עוד יום: דניאל אופיר: