Squer Blue עזה
ללא

מלכוד עזה

במשך 75 שנה, מאז קום המדינה, רצועת עזה היוותה איום ביטחוני בהיקף ובעוצמה שהלכו והשתנו, עד אותה שבת שחורה. איך הגענו למציאות העגומה הזאת? יואב קרקובסקי וד"ר שאול אריאלי סוקרים את תולדות הרצועה לאורך השנים, את המדיניות הישראלית בכל שלב ואת התגובה הפלסטינית. וגם – מה הלאה?
  • 43 דקות
עוד יום
מלכוד עזה

עורך: דניאל אופיר

עיצוב קול ומיקס: טל וניג

תחקיר ארכיון: רונן וייס, טל לוי

בצוות העורכים: יותם רוזנוולד