Squer Blue כסף עזה1
עבד רחים חטיב, פלאש 90

ישראל והכספים לחמאס

בעקבות טבח 7 באוקטובר החליטה הממשלה בפעם הראשונה לקזז מכספי הפלסטינים שמיועדים לממשל בעזה. למה זה לא נעשה עד עכשיו ומה יכולות להיות המשמעויות? תמר אלמוג משוחחת עם יצחק גל, מומחה לכלכלת המזה"ת ממכון "מתווים" למדיניות-חוץ אזורית, על מקורות המימון של הרשות הפלסטינית ושל ממשל חמאס ועל הוויכוח בישראל בנוגע לכספי הרשות
  • 25 דקות
עוד יום
ישראל והכספים לחמאס

עורך: דניאל אופיר

עיצוב קול ומיקס: אלעד זהר

בצוות העורכים: יותם רוזנוולד