Squer 550 Blue נתיבהעשרה
ללא

"הבטחתי לעצמי שלא אהיה שוב פליטה"

מרים בית תלמי שפירו, בת 88, שרדה את השואה כילדה. היא שרדה גם את השבת השחורה בקיבוץ זיקים. אתי פרידמן, בת 80, הקימה מחדש את ביתה בנתיב העשרה לאחר שפונתה מסיני. עכשיו שתיהן עקורות מביתן. יואב קרקובסקי שוחח איתן ושמע את סיפורן ואת המחשבות של נציגות דור המייסדים בעקבות האירועים הקשים
  • 32 דקות
עוד יום
"הבטחתי לעצמי שלא אהיה שוב פליטה"

עורך: דניאל אופיר

עיצוב קול ומיקס: חן עוז

בצוות העורכים: יותם רוזנוולד