cat30558_img944710051.jpg

פרק 15: חאדר

חאדר, פלסטיני בן 42 מבית לחם, גדל אל תוך האינתיפאדה הראשונה ובצל הפחד מהאלימות והפשע בחברה הערבית. אחרי שנים של חיים על הקצה חייו השתנו כשהצטרף לקבוצות תמיכה של מכורים
  • 45 דקות
מכורים
פרק 15: חאדר

: מגישים: אורי ואילן, עריכה: דניאל מאורר

כתובת פניות לאורי ואילן: mechurim.pod@gmail.com