cat27609_img49673608.jpg

פרק 7: ענבל

ענבל היא מכורה נקיה שכבר מעל 25 שנה משמשת חונכת עבור מכורים ומכורות. אבל מהי בכלל חונכות של מכורים, במה היא כרוכה? באילו קשיים ענבל נתקלה בשנותיה כחונכת ומהיכן היא שואבת את הכוח להמשיך?
  • 42 דקות
מכורים
פרק 7: ענבל

: מגישים: אורי ואילן

כתובת פניות לאורי ואילן: mechurim.pod@gmail.com