cat27521_img187007439.jpg

פרק 6: יוסי

כשיוסי היה ילד הוריו החיים שלחו אותו למוסד המשמש בית ליתומים. אחרי שנים של שימוש קשה הוא התנקה והקים מוסד בעצמו, כזה שמספק בית למכורים כמותו
  • 42 דקות
מכורים
פרק 6: יוסי

: מגישים: אורי ואילן, הפקה: ניר גורלי ודור קומט

כתובת פניות לאורי ואילן: mechurim.pod@gmail.com