cat27432_img540383854.jpg

פרק 5: אילן מ'

בשנות השבעים הוא היה מלך בתל אביב. כל המי ומי ביקרו במקום שלו, אבל השימוש בסמים הביא אותו לאבד כמעט הכל. 13 שנים אחרי שהצליח להיגמל הוא נפל שוב לשימוש כבד. היום כשהוא נקי הוא מספר מה משמעות ה"נפילה" למכור, מהו ההבדל בין ניקיון אחד לאחר, והאם הנפילה היא באמת חלק מההחלמה
  • 58 דקות
מכורים
פרק 5: אילן מ'

: מגישים: אורי ואילן, הפקה: ניר גורלי ומתן קוריאט

כתובת פניות לאורי ואילן: mechurim.pod@gmail.com