Cat27609 Img49673608 (1)
כאן תאגיד השידור

פרק 22: כבי

הצלקות של כבי מכסות את ידיה, רגליה ולדבריה - גם חלקים נוספים בגופה. אחרי האלכוהול, פגיעה עצמית באמצעות סכין חדה הייתה הדרך שלה להשקיט את נפשה. היום, נקייה מפגיעה עצמית, היא עונדת את הצלקות שלה לראווה. פרק סיום עונה
  • 64 דקות
מכורים
פרק 22: כבי

מגישים : אילן ואורי

כתובת פניות לאורי ואילן: mechurim.pod@gmail.com