cat29662_img105379382.jpg

פרק 6: מבוא לטיפול בגברים שנוהגים באלימות

כיצד מוגדרת הזהות הגברית? מהם הגורמים שמובילים גברים לנהוג באלימות? מדוע נכון לאמר גברים שנוהגים באלימות ולא גברים אלימים?שיחה עם ד״ר יאיר אפטר, מרצה באונ׳ בר אילן, עובד סוציאלי שעוסק בתחום 23 שנים
  • 16 דקות
המגפה
פרק 6: מבוא לטיפול בגברים שנוהגים באלימות

: מגישה ועורכת: מאיה קוסובר, בצוות ההסכת: ניר גורלי ודניאל מאורר, עריכת סאונד ומיקס: אסף רפפורט