cat29571_img730626735.jpg

פרק 5: מרקי

כשמרקי התחיל לעבוד בהוסטל לגברים שנוהגים באלימות נפל לו האסימון שגם הוא הפעיל אלימות רגשית כלפי בנות הזוג שלו. היום הוא בתהליך של שינוי ותיקון
  • 32 דקות
המגפה
פרק 5: מרקי

מגיש ועורך: ניר גורלי, בצוות ההסכת: מאיה קוסובר ודניאל מאורר, עריכת סאונד ומיקס: אסף רפפורט