cat29489_img250089383.jpg

פרק 4: מבוא לאלימות כלכלית

כשתמר שוורץ הצטרפה לעמותת רוח נשית לתפקיד מנכ"לית, היא לא ידעה שהמקצוע שלה עדיין יכול להפתיע אותה. בפרק נתבונן מהצד על המגפה יחד עם תמר, נבין מהי אלימות כלכלית, איך נראה בית אלים, ואיזה תהליך עוברת אישה ביום שאחרי היציאה ממעגל האלימות
  • 14 דקות
המגפה
פרק 4: מבוא לאלימות כלכלית

: מגישה ועורכת: דניאל מאורר, בצוות ההסכת: ניר גורלי ומאיה קוסובר, עיצוב סאונד ומיקס: רחל רפאלי