cat29475_img38930518.jpg

פרק 2: מבוא לאלימות נגד נשים

מה ההגדרה של אלימות? סוגי אלימות, דפוסים חוזרים במערכת יחסים אלימה, למה היא לא סיפרה? למה היא לא עוזבת? ומה אנחנו יכולות ויכולים לעשות? בפרק השני של המגפה נביא את הזוית האקדמית, ונעשה זאת בעזרת ד״ר דניאלה שבאר שפירא, מרצה באונ׳ תל אביב, עובדת סוציאלית שעוסקת בתחום 25 שנה
  • 26 דקות
המגפה
פרק 2: מבוא לאלימות נגד נשים

מגישה ועורכת: מאיה קוסובר, בצוות ההסכת: ניר גורלי ודניאל מאורר, עריכת סאונד ומיקס: אסף רפפורט ועודד דוידוב, תחקיר: נעם פלג ובן טופח