cat10548_img171989561.jpg

אדמה ללא צל: חלק 1

האדם מתעניין בקרקע בעיקר מאז המהפכה החקלאית, כשהאינטרס האנושי להפיק יבולים התחזק. חקר הקרקע בעולם המדעי, הפדלוגיה, נולד בשנת 1883. נלמד על הרכב קרקע, תכונות קרקע, סוגי קרקע ותהליכים שמתרחשים בקרקע. עם פרופסור שרה פריאנטה
  • 48 דקות
המעבדה
אדמה ללא צל: חלק 1

חוקרת אורחת: פרופסור שרה פריאנטה, תחקיר: תמי ממיסטבלוב, הביאה לשידור: ירדן מרציאנו, עורכת ומגישה: גיל מרקוביץ