cat18753_img441594495.jpg

אופנה באה אופנה חולפת: חלק 3

בסוף המאה ה-18 צעירים באנגליה הרגישו שנראותו של הגבר נפגמה והחלו להקפיד מחדש על הלבוש הגברי. כך החלה התנועה הדנדית, שהתפשטה מבריטניה לאירופה כולה. נלמד מהם עקרונות התנועה, שהתגבשו במעשה ורק כשהגיעו לצרפת נוסחו וקיבלו ביטוי ספרותי-רוחני. ביחד עם הדנדיזם נעבור אל המאה ה-19 עמוסת השינויים ונתבונן במהפכה התעשייתית מבעד לעדשת האופנה.   עם דוקטור שושנה רוז מרזל
  • 46 דקות
המעבדה
אופנה באה אופנה חולפת: חלק 3

חוקרת אורחת: דוקטור שושנה רוז מרזל

תחקירנית: אביטל שוסהיים כהן

טכנאית באולפן: חן עוז

הביאה לשידור: ירדן מרציאנו

עורכת תוכן ומגישה: גיל מרקוביץ