cat23777_img4187373.jpg

אזרחות ושוויון: חלק 2

סיפורן של הקבוצות בארץ. היחס אל החברה הערבית ושייח ג'ארח כמקרה מבחן להשתקת קולות באזרחיות הישראלית. עם ד"ר גל לוי
  • 46 דקות
המעבדה
אזרחות ושוויון: חלק 2