cat15411_img51112709.jpg

אחריות היצרן המורחבת: חלק 3

נמשיך ללמוד את סיפורה של הפסולת הגרמנית. מדיניות היצרן המורחבת בגרמניה השפיעה על הסחר בינה בין למדינות אחרות. השפעה זו לצד מקרים נוספים הביאו את האיחוד האירופי לטפל בנושא הפסולת. נלמד את החקיקה האירופית, את האופן שבו יושמו החוקים ואת השפעתם על מדינות אחרות בעולם. עם דוקטור גלעד אוסטרובסקי
  • 50 דקות
המעבדה
אחריות היצרן המורחבת: חלק 3

חוקר אורח: דוקטור גלעד אוסטרובסקי
תחקיר: אביטל שוסהיים כהן
טכנאים באולפן: דרור רוטשטיין ואלון מקלר
הביאה לשידור: ירדן מרציאנו
עורכת תוכן ומגישה: גיל מרקוביץ