cat15325_img742177113.jpg

אחריות תאגידית: חלק 4

בעוד שמדינה מחויבת לשמור על ולהבטיח את זכויות האדם, לגבי תאגידים חובה זו לא חלה, ולא ברור אם אפשרה להחילה עליהם. נדבר על מסמך ה"עקרונות מנחים על עסקים וזכויות אדם" שפרסם האו״ם, על תופעת הליטיגציה הטראנס-לאומית ועל מקרה הבוחן של תאגידי התרופות. עם דוקטור עופר סיטבון
  • 52 דקות
המעבדה
אחריות תאגידית: חלק 4

חוקר אורח: דוקטור עופר סיטבון
תחקירנית: אביטל שוסהיים כהן
טכנאים באולפן: אלון מקלר, שלומי יצחק ושרון לרנר
הביאה לשידור: ירדן מרציאנו
עורכת תוכן ומגישה: גיל מרקוביץ