cat15323_img727958620.jpg

אחריות תאגידית: חלק 6

בפרק הזה נתמקד בנו - הצרכניות והצרכנים, שמקיימים יחסים יומיומיים עם התאגידים הרב לאומיים. נבחן עד כמה מושפעים התאגידים מהלחץ שצרכן אחד, או רבים, מפעילים, ומהם סוגי המוטיבציה שיכולים לשנות את הרגלי הצריכה של אדם, או להניע אותו למחות ולהיאבק נגד תאגיד. נעסוק בשלוש רמות שמרכיבות את הלחץ שמופעל על התאגידים מצד הצרכנים, ונשאל באיזו מידה אפשר, אם בכלל, לרסן את כוחם של תאגידים. עם דוקטור עופר סיטבון
  • 48 דקות
המעבדה
אחריות תאגידית: חלק 6

חוקר אורח: דוקטור עופר סיטבון
תחקירנית: אביטל שוסהיים כהן
טכנאים באולפן: אלון מקלר, שלומי יצחק ושרון לרנר
הביאה לשידור: ירדן מרציאנו
עורכת תוכן ומגישה: גיל מרקוביץ