cat10961_img927704297.jpg

איך סידרו את הסידור? חלק 1

תפילה היא נושא רחב, תופעה שקשה להבין מה נקודת ההתחלה שלה. נשאל מהי התפילה הראשונה, נדבר על תפילות הקבע ביהדות ועל מבנה התפילה: מן השבח אל הבקשה והסיום בהודיה. עם פרופסור דליה מרקס
  • 42 דקות
המעבדה
איך סידרו את הסידור? חלק 1

חוקרת אורחת: פרופסור דליה מרקס, תחקיר: תמי ממיסטבלוב, הביאה לשידור: ירדן מרציאנו, עורכת ומגישה: גיל מרקוביץ