cat10963_img631968864.jpg
צילום: gettyimages

איך סידרו את הסידור? חלק 3

אחרי חורבן בית המקדש נוצר פתח ליצירה של מנהגים חדשים. נלמד על המעמד והפרשנות שמעניקים חז"ל לפעולת התפילה. בתקופת חז"ל התקבעו שינויים גדולים גם על חשבון ממד הספונטניות שבתפילה. עם פרופסור דליה מרקס
  • 44 דקות
המעבדה
איך סידרו את הסידור? חלק 3

חוקרת אורחת: פרופסור דליה מרקס, תחקיר: תמי ממיסטבלוב, הביאה לשידור: ירדן מרציאנו, עורכת ומגישה: גיל מרקוביץ