cat10965_img446892992.jpg
צילום: gettyimages

איך סידרו את הסידור? חלק 5

נייחד את הפרק לתפילה במאה ה- 21: סוגיות שקשורות בהרחבת מעגלי התפילה ואפשרויות התפילה. נשים ומוסד הרבנות, ציון שמותיהן של נשים בתפילות, תפילות בעידן המרשתת ונוסחים שהתפתחו בתרבויות שונות. עם פרופסור דליה מרקס
  • 44 דקות
המעבדה
איך סידרו את הסידור? חלק 5

חוקרת אורחת: פרופסור דליה מרקס, תחקיר: תמי ממיסטבלוב, הביאה לשידור: ירדן מרציאנו, עורכת ומגישה: גיל מרקוביץ