cat30030_img268913974.jpg

איפה האלוהים בתיאטרון - פרק 1

נתחיל את המסע מ"האף הארוך של הקולנוע הצרפתי". נסקור סרטים בשירות התעמולה הגרמנית והצרפתית שקידמו תיאוריות גזעניות במסווה של קולנוע טוב. נשאל האם דמות היהודי הדתי בתיאטרון החילוני בישראל ממשיכה את הקו הזה. ובין השאר, נדבר על מחזות של רנה ירושלמי. שיחה עם פרופ' יהודה מורלי מהחוג ללימודי התיאטרון, האוניברסיטה העברית
  • 42 דקות
המעבדה
איפה האלוהים בתיאטרון - פרק 1

עורכת ומגישה: רונה גרשון תלמי, תחקיר: ויויאנה דייטש, עריכת סאונד: חן עוז