cat12462_img819715313.jpg

אלוהים של אחרים: חלק 1

נדמיין את איטליה במאות ה-15, 16. נכיר את תקופת הרנסנס ונלמד על המורכבות שבה, בעיקר זו הדתית. מגמות שהחלו בימי הביניים תפסו תאוצה ברנסנס, למשל מגמות העיור, המסחר ורכישת מיומנויות קריאה וכתיבה. נלמד על סמכותו של האפיפיור ועל התחרות שקמה לזרם הקתולי - מרטין לותר. עם פרופסור תמר הרציג
  • 49 דקות
המעבדה
אלוהים של אחרים: חלק 1

חוקרת אורחת: פרופסור תמר הרציג, תחקיר: יובל אונגר, טכנאי: גיא פלביין, הביאה לשידור: ירדן מרציאנו, עורכת ומגישה: גיל מרקוביץ