cat10869_img391928016.jpg
צילום: gettyimages

אמנותה: חלק 2

נתמקד באמנות נשית שנוצרה בידי נשים מהגרות, שחוו את המציאות הטרנס לאומית. ההגירה לישראל תשמש לנו דוגמה, שהרי גלי עלייה מגוונים מהווים גם כר פורה לסטריאוטיפים, דיכוי, עירוב תרבויות ויצירה. עם דוקטור טל דקל
  • 41 דקות
המעבדה
אמנותה: חלק 2

חוקרת אורחת: דוקטור טל דקל, תחקיר: תמי ממיסטבלוב, הביאה לשידור: ירדן מרציאנו, עורכת תוכן ומגישה: גיל מרקוביץ