Cha Square 500X500

אמריקה הלטינית: פוליטיקה עקובה מדם - פרק 1

יבשת לא שקטה - על תהליך השחרור מהקולוניאליזם ועל מלחמות האזרחים, ההפיכות הצבאיות ומאבקי האליטות שבאו אחר כך. מה כל כך מסובך בסיפור של היבשת? שיחה עם ד"ר אפרים דוידי, היסטוריון של אמריקה הלטינית
  • 49 דקות
המעבדה
אמריקה הלטינית: פוליטיקה עקובה מדם - פרק 1

עורכת ומגישה: רונה גרשון תלמי

תחקיר: ויויאנה דייטש

עריכת סאונד: חן עוז