cat29887_img375719869.jpg

אקולוגיה התנהגותית - פרק 3

קבלת החלטות של בעלי חיים משקפת את האינטליגנציה שלהם. בעלי החיים כסוחרים בבית מסחר המחשבים מה ירוויחו ומה יפסידו.  אורח באולפן: פרופ' ארנון לוטם, ראש בית הספר לזואולוגיה, אוניברסיטת תל אביב
  • 43 דקות
המעבדה
אקולוגיה התנהגותית - פרק 3

עורכת ומגישה: רונה גרשון תלמי, תחקיר: ויויאנה דייטש, הפקה: חן עוז ואלכס לויקר