cat23289_img420392126.jpg

אתיקה ברפואה: חלק 2

מהי בריאות הפרט? מהי האוטונומיה של המטופל? מתי נוצר צורך להתערב בהחלטותיו? בדיוק בשאלות הללו עוסקות ועדות האתיקה בבתי החולים. החלטות של סיום חיים בעולם ובישראל. עם דוקטור מאיה פלד רז
  • 42 דקות
המעבדה
אתיקה ברפואה: חלק 2