cat8595_img903644072.jpg

באנו לעבוד: חלק 2

מגדר הוא אחד הכלים שמשמשים את המחקר ההיסטורי ומספר לנו על החברה והתקופה הנחקרות. נעמיק בנקודות המפגש שבין הציונות, העבודה והאישה בתקופת העלייה השנייה. עם דוקטור גילי גופר
  • 43 דקות
המעבדה
באנו לעבוד: חלק 2

צילום: Shutterstock

חוקרת אורחת: דוקטור גילי גופר, טכנאי באולפן: נדב זילברשטיין, הביא לשידור: איל שינדלר, ייעוץ מוזיקלי: גיל מטוס, עורכת ומגישה: גיל מרקוביץ