cat8596_img823309777.jpg
צילום: Shutterstock

באנו לעבוד: חלק 3

על המאמצים הפוליטיים של נשות העלייה השנייה בחברה המתהווה בארץ ישראל. על חוכמתה של חנה מייזל ועל הקשר של תנועת הפועלות למיניות ומשפחה. עם דוקטור גילי גופר
  • 40 דקות
המעבדה
באנו לעבוד: חלק 3

: צילום: Shutterstock

חוקרת אורחת: דוקטור גילי גופר, טכנאי באולפן: נדב זילברשטיין, הביא לשידור: איל שינדלר, ייעוץ מוזיקלי: גיל מטוס, עורכת ומגישה: גיל מרקוביץ