cat13931_img32307640.jpg

ביולוגיה במספרים: חלק 2

נמשיך ללמוד על מטבוליזם דרך עדשות הביולוגיה החישובית. כל היצורים החיים בכדור הארץ מבצעים תהליך של מטבוליזם, אבל התהליך שונה מיצור אחד לאחר, יש יצרנים ויש צרכנים. נתמקד בשאלה האם אפשר להפוך יצור בעל מטבוליזם צרכני לבעל מטבוליזם יצרני. אם כן, אילו השפעות יש לאפשרות הזאת על אנרגיה ירוקה ופליטות גזי חממה? עם פרופסור רון מילוא
  • 45 דקות
המעבדה
ביולוגיה במספרים: חלק 2

חוקר אורח: פרופסור רון מילוא
תחקירנית: איה חיות
טכנאי השידור: דימה קרנצוב
הביאה לשידור: ירדן מרציאנו
עורכת ומגישה: גיל מרקוביץ