cat13930_img315761327.jpg

ביולוגיה במספרים: חלק 3

נמשיך להתבונן מבעד לעדשת הביולוגיה החישובית; הפעם בביומסה, כלומר במשקל של כל מה שחי. זו משימה מחקרית שאפתנית, שתוצאותיה מספרות לנו עוד על החי בים וביבשה, ומעלות שאלות מפתיעות במחקר בניסיון להבין את המאזן האקולוגי, שמושפע מפעילות האדם. עם פרופסור רון מילוא
  • 49 דקות
המעבדה
ביולוגיה במספרים: חלק 3

חוקר אורח: פרופסור רון מילוא
תחקירנית: איה חיות
טכנאי השידור: דימה קרנצוב
הביאה לשידור: ירדן מרציאנו
עורכת ומגישה: גיל מרקוביץ