cat13929_img2841645.jpg

ביולוגיה במספרים: חלק 4

נוסיף להשתמש בביומסה ככלי להבנה של מנגנונים מורכבים, והפעם - תעשיית המזון. השאלה המרכזית בתחום זה היא מה המחיר הסביבתי של המזון שאנחנו אוכלים ואוכלות. נביא בחשבון את כל השלבים של המזון מרגע לידתו, או מרגע הנביטה, ועד הצלחת. עם פרופסור רון מילוא
  • 48 דקות
המעבדה
ביולוגיה במספרים: חלק 4

חוקר אורח: פרופסור רון מילוא
תחקירנית: איה חיות
טכנאי השידור: דימה קרנצוב
הביאה לשידור: ירדן מרציאנו
עורכת ומגישה: גיל מרקוביץ