cat22203_img485330574.jpg

מה בין דובים לבני אדם? חלק 3

מהי קוגניציה ואיך חיה מזהה את עצמה? קופים וגם נמלים מזהות עצמן במראה, האם זהו סימן לקיומה של הכרה? שימוש בכלים מעיד על תודעה, האם היא זהה לזו המאופיינת בבני אדם?
  • 43 דקות
המעבדה
מה בין דובים לבני אדם? חלק 3

חוקר אורח: פרופסור דוד עילם

תחקיר והגשה: רונה גרשון תלמי

הפקה ועריכה: ירדן מרציאנו