cat13136_img374355629.jpg
צילום: gettyimages

בין לאוּמנות לאומנות: חלק 2

נעמיק את ההכרות עם הפוסט מודרניזם, שפירק את הערכים של התקופה שקדמה לו, והציב שאלות בנוגע לסובייקט ולאוניברסליות. נשאל את השאלה איך אפשר להגיד משהו על העולם באמצעות אומנות, ולא רק לפרק בעזרתה את הנחות היסוד על העולם. כדי להשיב על השאלה נלמד על שיטות עבודה ויצירה שהתפתחו בעשורים האחרונים, שנותנות את הטון הביקורתי, ונבחן מה מקומה של הלאומיות במרקם האומנותי החדש. עם דוקטור מרב ירושלמי
  • 47 דקות
המעבדה
בין לאוּמנות לאומנות: חלק 2

חוקרת אורחת: דוקטור מרב ירושלמי
תחקירנית: יובל אונגר
הביאה לשידור: ירדן מרציאנו
עורכת ומגישה: גיל מרקוביץ