cat13139_img186487962.jpg
צילום: gettyimages

בין לאוּמנות לאומנות: חלק 4

נבחן את מקומה של הלאומיות בשדה האומנות הישראלית במשך השנים: כיצד מאוזכרת ומטופלת הלאומיות באומנות של יוצרות ויוצרים ישראליים. דרך היצירות נבין לעומק את המרקם הישראלי ומקומה של הלאומיות בו, ואת הניסיון לאתגר את המרקם ואת המקום. עם דוקטור מרב ירושלמי
  • 45 דקות
המעבדה
בין לאוּמנות לאומנות: חלק 4

חוקרת אורחת: דוקטור מרב ירושלמי
תחקירנית: יובל אונגר
הביאה לשידור: ירדן מרציאנו
עורכת ומגישה: גיל מרקוביץ